"Gunvors kvile"

Den plasser der gapahuken som ligger under kraftlinja kalles "Gunvors kvile". 

1/6

Støtt Grønkjær Skisenter på Vipps