top of page

Video fra utbyggingen

logo.jpg

Denne uken fullførte Stian Bjørndalen og hans team fra Noco grunnlaget på løypene👏👏😀 Av grunnarbeid gjenstår løype, standplass, blinkene og bygg inne på selve stadion.

24.11.19

Nå har alle løypene på sørsiden av veien, med unntak av krysset ovenfor teltet fått nytt grunnlag. Grøfting til strømkabel til lysene er også godt igang og det blir stadig færre jordhauger. Lavvoen har også blitt flyttet, og flyttes videre til endelig plassering når det er klart. Grunnlaget for løypa ut fra stadion er også snart ferdig.

13.10.19

Da er Noco godt igang på Grønkjær Skisenter igjen. Masseutskiftingen i løypene pågår for fullt for å gi et stabilt underlag for asfalten som etter planen nå skal legges våren 2020. Pussingen av kantene er også startet på.

16.09.19

Da har Noco tatt en liten pause i utbyggingen og er tilbake om noen måneder. Siste uken før jul gikk med til å gjøre ferdig påbegynte løyper samt fylle opp og gjevne ut overganger. Noco og Bravida fikk ut de siste elskapene til lysa også. Fredag før jul ble også strømmen koblet over, så nå går ikke lengre strømmen i luftspenn inn til byggene. Regner med at vi får lys i de nye lysmastene iløpet av januar, men her må det en liten dugnad til for å få opp noen flere master før alt kan kobles ferdig, følg med på FB. Grunnet mildværet de siste dagene har vi desverre ikke kunnet kjørt opp løypene. Støtt gjerne utbyggingen på Vipps nr 511468.

27.12.18

Denne uka har Noco blitt ferdig med bakken ned til myra. De har også kommet et godt stykke videre med løypa som går vestover ved lavvoen, og startet med kabelgrøfta bortover til den nye stadion. Alle løyper som det ikke jobbes på er nå rullet i full bredde, unntatt ytre del av 10 km og Hustveit runden. Det legges ut melding på her på facebook så fort det kjøres noe løyper. Minner om at årskortene fornyes i automaten på bommen. Støtt gjerne utbyggingen på Vipps nr: 511486

09.12.18

Noco har iløpet av uka fått fylt hele oppløpet med stein. De har også flådd mye av de nye løypene, som skal gå opp bak og vest for eksisterende skytebane. Oppfyllingen av det som vil bli inngangen på den nye stadion er også påbegynt. Hovedstrømmen og fiber til byggene er nå lagt ned fra trafo, og Bravida har startet med monteringen av nytt skap. Støtt gjerne utbyggingen på Vipps nr: 511486 Foto/video er tatt 21.11.18

25.11.18

Nå er nesten alle løypene på stadion ferdig utgravd. Det gjenstår da standplass og strafferunden. Når strafferunden er ferdig er planen at det skal være en asfaltflate på ca 1200 m2 som også kan brukes til trening, leik, sykling og ballspill for blant annet rullestolbrukere. Takk til John Lars Hovdejord som satte fundamentene til mastene fint på plass, og fikk kjørt inn lysmastene.

10.11.18

Denne uken har Noco startet på løypene. Det er også sprengt ut ca 4000 m3 på 2 salver. Det er Lars Håvar Eriksen med firma Sikte Landmåling AS som blant annet har hjulpet til med søknad og anbudsprosessen, tekniske tegninger, masseberegninger og sørget for at løypene er innenfor kravene. Han hjelper også til under byggeperioden med oppfølging og justeringer.

21.10.18

Det er LA Kasin som har som har lagt ned stømkabelen og satt opp fundamentet til de 100 lysstolpene som allerede er satt opp. Lysstolpene er satt opp på dugnad og Bravida holder på med tilkoblingen. Denne uken har NOCO kommet et godt stykke videre, og utkjøringen av tømmer fra løypene som ble ryddet har startet. Borriggen har også nå ankommet.

07.10.18

Da er NOCO i gang med utbyggingen :) De starter med å flå av jord på skytebanen, der de skal sprenge og hente ut det meste av steinen til løypene og stadion. Når NOCO er ferdig har vi en ny skistadion/skiskytterstadion som er klar for 30 blinker. Stor standplass med god plass til publikum og ca 3,6 km løyper som som er klartgjort for asfaltering. Vannkilden til snøproduksjonen blir også utbedret. Videre plan er da å få asfalt og elektroniske blinker ila våren/sommeren 2019

21.09.18

Stor takk til gjengen som stillte opp på lørdag for å reise de 5 siste stolpene som skulle settes opp i denne omgangen. Grunnlaget for den nye nye HC-parkeringen og deler av tilførselsløypa er nå ferdig. Siste svingen og bakken inn mot stadion er også ferdig. På stadion er utgravingen av strafferunden snart fullført og tilbakefylling av jord mot skjæringen er godt i gang. Det vil ikke bli produsert snø denne sesongen da vi er avhengig av å starte på toppdekket og asfalteringen så tidlig som mulig til våren. Legger vi kunstsnø kan denne fort bli liggende til langt ute i mai måned.

10.11.19

Det valses, pusses og masseutskiftningen fortsetter for fullt. Flere strekk er også dosert og klare for topplaget.

27.09.19

Selv om Noco og deres maskiner har tatt en pause i utbyggingen, jobber Bravida fremdeles med å få lys i de løypene det er satt opp nye lysmaster i. Siste skapet ble ferdig montert denne uken, og et par av skapene er ferdig koblet. Det gjenstår en del arbeid, men vi satser på at lysene kan skrues på innen månedskiftet. Dessverre har det smeltet en del under mildværet de siste ukene. Får satser på at det kommer nok snø mandag kveld/natt slik at Høglirunden kan kjøres igjen.

06.01.19

Denne uka har Noco blitt ferdig med oppfyllingen av løypene nede på myra. De har også nesten blitt ferdig med fyllingen av løypa fra parkeringen. Kabelgrøften er gravd helt bort til lavvoen, og kablene er lagt et godt stykke. Noco og Bravida fikk også ut to av elskapene til lysløypa. Om værvarselet slår til vil det kjøres løyper mot slutten av kommende uke. Følg med på FB for oppdateringer :) Støtt gjerne utbyggingen på Vipps nr: 511486

16.12.18

Denne uken har det virkelig gått unna. Løypa foran eksisterende blinker er blitt lagt. Grunnlaget for de nye løypene sør og vest for for dagens skytebane nærmer seg også ferdig. Da gjenstår det litt av bakken opp bak blinkene, den siste bakken ned mot myra, og over myra til det eksisterende løypenettet. Løypa som går fra lavvo langs myra mot vest er også startet på. Rundt den nye stadion er nesten alt av nye løyper nå ferdig utgravd og mye er fylt. Det er kun overkant av 100 meter opp til krysset nord for stadion som gjenstår av de nye løypene rundt stadion. Eksisterende løypenett opp til 2 km skal også graves ut og fylles (Ikke rundt myra/dagens stadion). Støtt gjerne utbyggingen på Vipps nr: 511486

02.12.18

Denne uken startet de med å legge ny strømkabel til byggningene. Når utbyggingen er ferdig skal alle kablene ligge i bakken. De ble også ferdige med grunnlaget til løypa over myra ved lavvoen, og de fikk sprengt knausen der løypa krysser veien. Det ble en stor utsprengning på stadion. Det gikk med nesten 6 tonn med sprengstoff. Dessverre kom tåka langs bakken, og det oppsto feil på et minnekort. Sprengningen ble derfor kun filmet med en GoPro i tykk tåke. Valgte å legge til klippet, selv om kvaliteten er svært dårlig. Støtt gjerne utbyggingen på Vipps nr: 511486

18.11.18

Mye av forrige uke gikk med til pigging, det ble også sprengt ut mer masse. Denne uken har utkjøring av masse startet for fullt, de har også kommet videre med å flå av løypene og strafferunden. (Siste opptak er gjort tirsdag) Visste dere at Grønkjær skisenter er hjemmearena til Heddal IL ski og skiskyting, og eies av flere idrettslag. Det er Heddal IL, Sp.kl Snøgg, Gransherad IL, Gvarv IL, IL Kjapp, Skarphedin IL og Sauland IL som eier skisenteret.

Etter noen dager med borring, var det i dag klart for første salva. 1 tonn med sprengstoff gikk med med 😊

10.10.18

I uken som var har Arild Mostue og medhjelpere hugget ut løypene vest og sør for den eksisterende stadion. NOCO har også kommet et godt stykke videre med å flå av fjellet.

30.09.18

Støtt Grønkjær Skisenter på Vipps

bottom of page