Heddal IL

Grønkjær Skisenter er hjemmearenaen til Heddal IL Ski og Heddal IL Skiskyting. Hvert år arrangeres flere renn og skikarusellen av disse to gruppene.

For mer informasjon se heddalil.no

1/6

Støtt Grønkjær Skisenter på Vipps