top of page

Historie

 • Avtaler inngått i 1991, starten på utbygging

 • Fra starten lysløype 2,5 km, 3 km og  5 km

 • Utvidet til :

  • Skiskyttarstadion

  • Sprinttrasear

  • Fleire korte løyper

 • Turløype ca 15 km over Høgeli

 • Alle med 6 m bredde for maskinpreparering

Støtt Grønkjær Skisenter på Vipps

bottom of page