Støtt utbedringen av turløypa
Vipps: 511486 
Bankkonto: 2699.45.02327